Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki sejmowe nr 2786, do druku nr 2786, 2824

druki senackie nr 810, 810 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy przedłużenia obowiązywania aktów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do dnia 23 kwietnia 2012 r., co zapewni ciągłość kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, a zarazem umożliwi wprowadzenie w tym czasie planowanej reformy kształcenia w zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 marca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 10 marca 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 810 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.