Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

druki sejmowe nr 2683, 2795, 2795-A

druki senackie nr 799, 799 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Konieczność przeprowadzenia spisu wynika z międzynarodowych zobowiązań Polski wobec ONZ oraz Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 799 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.