Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 782, 782 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Szaleniec.

Zasadniczym celem projektu jest dostosowanie Regulaminu Senatu do znowelizowanych przepisów ustawy o prokuraturze, przewidujących m.in. nowe kompetencje Izby w zakresie powołania dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

Marszałek Senatu w dniu 19 lutego 2010 r. skierował projekt uchwały do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 5 marca 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk nr 782 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.