Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

druki sejmowe nr 2685, 2768, 2768-A

druki senackie nr 790, 790 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa dodaje dwie nowe inwestycje towarzyszące inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Rozszerzenie to ma ułatwić proces uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz dostęp do gruntów niezbędnych na realizację tych inwestycji.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 790 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.