Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

druki sejmowe nr 1480, do druku 1480, 2733, do druku 2733

druki senackie nr 789, 789 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wnioskodawcy proponują wydłużenie wieku strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 60 do 65 roku życia.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 789 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.