Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

druki sejmowe nr 2876, do druku nr 2876, 3275

druki senackie nr 976, 976 A, 976 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa rozszerza możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 976 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o odrzucenie tej ustawy (druk nr 976 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.