Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 3205, do druku nr 3205, 3325, 3325-A

druki senackie nr 975, 975 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Przedstawione zmiany dostosowują przepisy ustawy (oraz jej załączników) do nomenklatury oraz symboli nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 975 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.