Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2992, do druku nr 2992, 3208

druki senackie nr 977, 977 A, 977B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ustanawia Święto Trzech Króli (tj. 6 stycznia) dniem wolnym od pracy. Drugie
z przedstawionych rozwiązań dotyczy zniesienia obowiązku zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w tym okresie rozliczeniowym w sobotę.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r. Komisja nie zakończyła prac. Następne posiedzenie Komisji odbyło się 19 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 977 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 października 2010 r. Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 20 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 977 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.