Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 3240, do druku nr 3240, 3407

druki senackie nr 983, 983 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioskodawcy proponują zmiany mające ułatwić dostęp do środków przeznaczonych na pomoc określoną w tytule ustawy poprzez zmniejszenie progu spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorców z 25 do 10%.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 983 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.