Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

druki sejmowe nr 3347, 3417

druki senackie nr 991, 991 A, 991 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Ratyfikowanie wymienionego w tytule ustawy Protokołu umożliwi m.in. wymianę informacji podatkowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 991 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 991 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.