Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

druki senackie nr 839, 839 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawcy został upoważniony senator Stanisław Piotrowicz.

Projekt zmierza do rozszerzenia zakresu podmiotowego ulg przysługujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego o uczestników studiów doktoranckich.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się w dniach 6 lipca oraz 5 sierpnia 2010 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 839 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.