Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

druki senackie nr 919, 919 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Stanisław Gogacz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W przedstawionym projekcie ustawy wnioskodawcy proponują skreślenie zapisu ograniczającego możliwość żądania ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz czas wolny od służby maksymalnie za ostatnie trzy lata kalendarzowe.

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 5 sierpnia 2010 r.

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy (druk nr 919 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.