Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 856, 856S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Władysław Ortyl.

Proponowany projekt ustawy zakłada skrócenie z 3 do 1 miesiąca terminu na podjecie przez radę uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego oraz przewiduje wyznaczenie siedmiodniowych terminów dla wojewody na wezwanie do podjęcia uchwały oraz na wydanie zarządzenia zastępczego, w razie bezczynności odpowiedniego organu.

Marszałek Senatu w dniu 19 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się w dniach 20 lipca oraz 11 sierpnia 2010 r.

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy (druk nr 856 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.