Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

druki senackie nr 930, 930 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Marek Trzciński.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2010 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 sierpnia 2010 r.

Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 930 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.