Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

druk senacki nr 944

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 28 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2010 r. skierował informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.