Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

druki sejmowe nr 3348, 3382, do druku nr 3382

druki senackie nr 988, 988 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Zaproponowane w nowelizacji zmiany zmierzają m.in. do zdjęcia z Ministra Zdrowia obowiązku ogłaszania w “Monitorze Polskim” wykazu określonych substancji czynnych i bazowych. Zaproponowano wydłużenie z 10 do 14 lat okresu przejściowego na stosowanie krajowych przepisów lub praktyk dotyczących wprowadzania na rynek produktów biobójczych.  Ponadto precyzyjnie określono warunki wydawania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi, w skład których wchodzą określone substancje czynne.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 988 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Krajczy.