Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 3169, do druku nr 3169, 3413, 3413-A

druki senackie 985, 985 A, 985 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy nowego instrumentu finansowego umożliwiającego finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetów powiatów i gmin (po likwidacji powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), przez przekazywanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 985 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 985 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.