Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 20.01.2011 r

67. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

14, 15, 16 i 17 grudnia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3484, 3661, do druku nr 3661
druki senackie nr 1063, 1063 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawek (21) do ustawy.
druki sejmowe nr 3312, do druku nr  3312, ;do druku nr  3312 3621, do druku nr 3621
druki senackie nr 1055, 1055 A, 1055 B, 1055 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3478, do druku nr 3478, 3564
druki senackie nr 1042, 1042 A, 1042 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek
druk sejmowy nr 3647
druki senackie nr 1059, 1059 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3575, 3643, do druku nr 3643, 3643-A
druki senackie nr 1061, 1061 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (54) do ustawy.
druki sejmowe nr 2916, 3545, 3545-A
druki senackie nr 1047, 1047 A, 1047 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

druki sejmowe nr druki sejmowe nr 3576, do druku nr 3576, do druku nr 3576, do druku nr 3576, do druku nr 3576, 3662, do druku nr 3662, 3662-A
druki senackie nr 1062, 1062 A
uchwała
opinia
opinia 1
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 3568, 3592, do druku nr 3592, 3592-A, do druku nr 3592-A
druki senackie nr 1054, 1054 A, 1054 B, 1054 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

druki sejmowe nr 3554, do druku nr 3554, 3593, do druku nr 3593
druki senackie nr 1043, 1043 A, 1043 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

druki sejmowe nr , 3646, do druku nr 3646, 3646-A
druki senackie nr 1060, 1060 A, 1060 B, 1060 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kierujących pojazdami.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (47) do ustawy.

druki sejmowe nr 2879 I, 2879 II, do druku nr 2879, 3503, 3503-A
druki senackie nr 1046, 1046 A, 1046 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 17 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (314) do ustawy.

druki sejmowe nr 1568, do druku nr 1568, do druku nr 1568, do druku nr 1568, do druku nr 1568, do druku nr 1568 3578, do druku nr 3578, 3578-A, do druku nr 3578-A
druki senackie nr 1052, 1052 A, 1052 B, 1052 Z
uchwała
opinia
opinia
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 17 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.

druki sejmowe nr 3586, do druku nr 3586, 3624, 3624-A, do druku nr 3624-A
druki senackie nr 1053, 1053 A, 1053 B, 1053 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 2713, 3577, 3577-A
druki senackie nr 1065, 1065 A, 1065 B, 1065 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (40) do ustawy.

druki sejmowe nr 3388, do druku nr 3388, do druku nr 3388, do druku nr 3388, 3499, 3499-A
druki senackie nr 1064, 1064 A, 1064 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

druki sejmowe nr 3579, do druku nr 3579, do druku nr 3579 3644, do druku nr 3644, 3644-A
druki senackie nr 1051, 1051 A, 1051 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

druki sejmowe nr 3479, do druku nr 3479, 3594, do druku nr 3594
druki senackie nr 1044, 1044 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

druki sejmowe nr 3495, do druku nr 3495, do druku nr 3495, 3619
druki senackie nr 1057, 1057 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.

druki sejmowe nr 3425, do druku nr 3425, 3563, 3563-A
druki senackie nr 1048, 1048 A, 1048 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3207, do druku nr 3207, do druku nr 3207, do druku nr 3207, 3510
druki senackie nr 1041, 1041 A, 1041 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3114, 3625
druki senackie nr 1058, 1058 A, 1058 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3474, 3639, do druku nr 3639, 3639-A
druki senackie nr 1056, 1056 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 878, 878 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

24.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 945, 945 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

25.

Trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 947, 947 S, 947 X 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

26.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 936, 936 S, 936 X 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

27.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 919, 919 S, 919 X 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

28.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 1066
uchwała

 

29.

Informacja rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
Senat w dniu 15 grudnia 2010 r. zapoznał się z Informacją rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.