Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

druki sejmowe nr 4605, 4618, do druku nr 4618

druki senackie nr 1366, 1366 A

Był to poselski projekt ustawy.

Zmiana ustawy polega na rozszerzeniu obowiązków informacyjnych o usługach o podwyższonej opłacie wobec odbiorców oraz Prezesa UKE, a także na umożliwieniu blokowania na żądanie połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 1366 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.