Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

druki sejmowe nr 4508, 4600, 4600-A

druki senackie nr 1355, 1355 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy zmiany przepisów w zakresie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z opłat za przejazd autostradą, a także przewiduje zwolnienie z opłaty paliwowej podmiotów, które wprowadzają na rynek biokomponenty.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1355 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.