Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

druki sejmowe nr 4398, do druku 4398, 4606, errata do druku nr 4606

druki senackie nr 1362, 1362 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu osób, które są uprawnione do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawiania turystyki wodnej.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1362 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.