Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

druki sejmowe nr 4349, do druku nr 4349, 4482, do druku nr 4482, 4482-A

druki senackie nr 1367, 1367 A, 1367 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa dotyczy m. in. określenia praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej, środków ochrony nabywców lokalu w danym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym zasad prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, uregulowania kwestii gwarancji bankowej i umowy ubezpieczeniowej związanej z przedsięwzięciem oraz zasad prowadzenia upadłości wobec dewelopera lub banku.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbylo się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1367 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy (druk nr 1367 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.