Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

druki sejmowe nr 4316, 4612

druki senackie nr 1351, 1351 A

Był to poselski projekt ustawy.

Celem ustawy jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pobierających renty socjalne poprzez zwiększenie (do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) limitu dochodów powodującego zawieszenie prawa do renty.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1351 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.