Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4061, do druku nr 4061 i 4476

druki senackie nr 1333, 1333 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz ograniczenie nieuczciwej konkurencji w sektorze transportu drogowego. W ustawie zaproponowano m.in.:

    • zmiany przepisów, mające na celu uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym,
    • zmiany mające na celu poprawę warunków pracy kierowców,
    • poprawę systemu i uszczegółowienie zasad wykonywania kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego,
    • uszczegółowienie i racjonalizację systemu sankcji za naruszanie przepisów.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (34) (druk nr 1333 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.