Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

druki sejmowe nr 4527, do druku nr 4527, 4562

druki senackie nr 1348, 1348 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza możliwość składania wniosków i zapytań oraz uzyskiwania informacji z KRK drogą elektroniczną. Ponadto ustawa dostosowuje przekazywanie informacji między KRK a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1348 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.