Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

druki sejmowe nr 4471 i 4566

druki senackie nr 1364, 1364 A, 1364 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Uchwalenie ustawy pozwoli na ratyfikację Układu, który reguluje podstawy i kierunki dialogu politycznego, współpracy i handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Serbii. Ratyfikacja Układu pozwoli na przyspieszenie integracji Republiki Serbii z Unią Europejską.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1363 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 12 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1363 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Rachoń.