Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

druki sejmowe nr 4596 i 4635

druki senackie nr 1365, 1365 A, 1365 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Infrastruktury.

Celem konwencji jest zapewnienie jednolitych standardów pracy na morskich statkach handlowych, a przez to ograniczenie zjawiska tanich bander opartych na niskich standardach warunków pracy marynarzy. Konwencja reguluje m.in.: minimalne wynagrodzenie dla marynarzy, warunki zatrudnienia, zakwaterowania i wyżywienia oraz kwestie ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1365 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1365 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.