Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych.

druki senackie nr 1266, 1266 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu przekształcenie systemu prawnego w kierunku umożliwiającym zastosowanie do świadków, biegłych oraz innych stron postępowania karnego zasad obowiązujących przy wypłacaniu należności takim osobom w postępowaniu cywilnym.

Marszałek Senatu w dniu 27 czerwca 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 27 lipca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 1266 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.