Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji.

druk senacki nr 1298

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2011 r.

Komisja przekazała Sprawozdanie do Marszałka Senatu w dniu 21 lipca 2011 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.