Senatorowie

Wiesław Dobkowski

Wiesław Dobkowski

Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 2 stycznia 1953 r. w Rząśniku Szlacheckim (woj. mazowieckie).

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

W 1978 r. był stażystą w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego i Robót Wodno-Kanalizacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim, w latach 1978-1980 pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym mieście. Od 1980 r. pracuje w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, początkowo jako sztygar zmianowy, następnie kierownik działu i sekcyjny; od 2006 r. - dyrektor Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych tej kopalni.

W latach 1990-1992 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

W latach 2006-2007 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Politycznej, pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgowego tej partii w Piotrkowie Trybunalskim.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (o Komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie