Senatorowie

Jarosław Duda

Jarosław Duda

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł IV i V kadencji


Urodził się 29 kwietnia 1964 r. we Wrocławiu.

W 1990 r. ukończył socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1991-1993 pracował jako nauczyciel w Lotniczych Zakładach Naukowych. W okresie 1993-1998 był dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a w 1999 r. dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W 1997 r. sprawował funkcję pełnomocnika wojewody wrocławskiego do spraw pomocy społecznej powodzianom. Od 1999 do 2001 r. był wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. W okresie 2001-2004 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W latach 1999-2004 wchodził w skład Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia. W Sejmie V kadencji - zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, od 21 listopada 2007 r. na stanowisku Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej od 4.02.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Zdrowia do 4.02.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do 28.11.2007 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie