Senatorowie

Ryszard Górecki

Ryszard Górecki

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 15 lutego 1951 r. w Dulsku (woj. kujawsko-pomorskie).

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. - doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych na uniwersytetach w USA, Japonii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

W 1975 r. rozpoczął prace jako nauczyciel akademicki. Od 1991 r. jest kierownikiem Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin (obecnie Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin) na Wydziale Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1996-1999 był prorektorem ds. nauki tej uczelni. Od 1999 r. pełni funkcję pierwszego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego był współorganizatorem.

Opublikował liczne prace naukowe. Jest współautorem podręczników akademickich i książek naukowych.

Od 2004 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Należy też do Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Olsztyńskiego Forum Naukowego i International Society for Seed Science.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o Komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie