Senatorowie

Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

Okręg wyborczy nr 16 (Radom)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie.

W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracuje w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala. Obecnie jest ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W 1998 r. został radnym Rady Powiatu Grójeckiego. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Wideochirurgów i Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Od 2003 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Komitetu Politycznego PIS oraz wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii, kierującym częścią senacką klubu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (o Komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Upoważniony do kierowania Senatorskim Zebraniem Członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie