Senatorowie

Paweł Klimowicz

Paweł Klimowicz

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 11 sierpnia 1968 r. w Krakowie.

W 1994 r. ukończył studia na Wydziale Filologii Romańskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe w Studium Samorządności Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1995-1997 pracował jako nauczyciel języka francuskiego w VII Prywatnym Liceum i w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Pracownik firmy leasingowej (1997-1998), Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa (1999-2002) Od 2002 r. pracował w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, zarządca nieruchomości (2006-2007).

W latach 2002-2006 był przewodniczącym Rady Dzielnicy V Miasta Krakowa - Krowodrza. W latach 2006-2007 był przewodniczącym Rady Miasta Krakowa.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP od 2001 r. do 30.03.2011 r.

Z żoną Moniką wychowują Maję, Marię i Zofię.


Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (o Komisji)

Przewodniczący Koła Senackiego "Obywatele do Senatu" (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie