Senatorowie

Waldemar Kraska

Waldemar Jerzy Kraska

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Sekretarz Senatu


Urodził się 4 września 1963 r. w Sokołowie Podlaskim.

W 1989 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest chirurgiem. Pracę zawodową rozpoczął w szpitalu w Sokołowie Podlaskim. W 1993 r. uzyskał I stopień, a w 2000 r. II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W latach 1997-2001 był kierownikiem Pomocy Doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Od 2004 r. pełni tam funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Od 2001 r. jest koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W 2005 r. został zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Zdrowia.

W latach 1998-2005 był członkiem Rady Powiatu Sokołów Podlaski.

Od 1990 r. należy do NSZZ "Solidarność".

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie