Senatorowie

Rafał Muchacki

Rafał Klemens Muchacki

Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł V kadencji


Urodził się 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej.

W 1984 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Jest lekarzem chirurgiem, specjalistą chirurgii onkologicznej. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracował jako młodszy asystent w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach (1984-1986) i asystent w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej (1986-1989). W 1989 r. podjął pracę jako starszy asystent w Wojewódzkim Zespole Opieki Zdrowotnej (obecnie: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II) w Bielsku-Białej. W 1998 r. został dyrektorem tej placówki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wiceprezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Oddział w Bielsku-Białej oraz prezes Stowarzyszenia "Evangelium Vitae". Należy do Związku Zawodowego Lekarzy przy Beskidzkim Centrum Onkologii.

W Sejmie RP V kadencji był członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Praw Kobiet.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie