Senatorowie

Michał Okła

Michał Okła


Zmarł 2.10.2016 r.

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 29 września 1953 r. w Skarżysku-Kamiennej.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 1977 r. pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, początkowo jako stażysta, asystent, a następnie zastępca ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w Skarżysku-Kamiennej (1991-1997).

W latach 1979-1982 był kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej.

W 1989 r., w wyniku konkursu, został dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej i funkcję tę pełnił do czerwca 2005 r.

Od 2003 do 2005 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa świętokrzyskiego. W latach 1991-2005 był delegatem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i rzecznikiem odpowiedzialności lekarskiej.

W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, od 1998 do 1999 członkiem Zarządu Miasta i radnym powiatu skarżyskiego. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Jest prezesem Rady Nadzorczej Fundacji "Daj szansę" promującej młode talenty. W 2003 r. został laureatem konkursu "Skarżyszczanin 80-lecia".

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Zdrowia.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Należy do Platformy Obywatelskiej RP i jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia (o komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie