Senatorowie

Zbigniew Pawłowicz

Zbigniew Michał Pawłowicz

Okręg wyborczy nr 4 (Bydgoszcz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 22 września 1943 w Kamieniu Koszyrskim.

W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1977 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1974 r. jest doktorem nauk medycznych.

Jest także absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego (1993 r.).

Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1967-1969 był lekarzem jednostki wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Od 1972 do 1984 r. pracował w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 r. został ordynatorem Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Następnie pełnił kolejno funkcje zastępcy komendanta i komendanta tego szpitala (1988-1995). W latach 1995-1996 był szefem Służby Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Od 1996 r. pełni funkcję dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Jest członkiem: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiej Unii Onkologii oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. Jest członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klubu Kapitału, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców działających na rzecz rozwoju regionu i jego promocji.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej od 4.02.2011 r. (o Komisji)

Członek Komisji Zdrowia [o komisji]

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 4.02.2011 r. [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie