Senatorowie

Leszek Piechota


Leszek Piechota

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
Ślubowanie złożył 2 lipca 2010 r.


 

Urodził się 20 września 1958 r. w Katowicach.

W 1984 r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo z górnictwem. Pracował na różnych stanowiskach w kopalniach węgla kamiennego: "Murcki" w Katowicach (1984-1991), "Śląsk" w Rudzie Śląskiej (1999-2005), "Staszic" w Katowicach (2006-2008). W Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach sprawował nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie zgodności z przepisami prawa geologicznego i górniczego (1991-1998).

W latach 2006-2008 był radnym Rady Miasta Katowic, od 2008 do 2010 r. pełnił funkcję wiceprezydenta tego miasta.

Jest członkiem Stowarzyszenia NZS 1980 i Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchołt".

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest sekretarzem Regionu Śląskiego tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji od 7.07.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Zdrowia do 7.07.20011 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie