Senatorowie

Władysław Sidorowicz

Władysław Sidorowicz
Zmarł 24.07.2014 r.

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 17 września 1945 r. w Wilnie.

W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1968 r. za udział w wydarzeniach marcowych był więziony, a następnie represjonowany poprzez zawieszenie w prawach studenta i zakaz kontynuowania studiów przez 2 lata. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskał specjalizacje I i II stopnia z psychiatrii (1975 r., 1979 r.).

W latach 1968-1969 pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, a w latach 1970-1971 w szpitalu im. Ludwika Rydygiera we Wrocławiu. Od 1972 pracował na Akademii Medycznej we Wrocławiu, skąd w 1975 r., z przyczyn politycznych, został odsunięty od pracy. W 1976 r. był kierownikiem w Zespole Opieki Zdrowotnej Sródmieście we Wrocławiu. W latach 1977-1979 był asystentem w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. W latach 1979-1999 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, gdzie do grudnia 1981 r. pełnił funkcje kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego i ordynatora Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. W 1991 r. był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Od 1989 r. do 1992 r. współtworzył Izby Lekarskie, pracując w Komitecie Założycielskim Krajowym. Przewodniczył Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej (1990-1992). W latach 1994-2003 pracował jako lekarz miejski oraz pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2003 r. do 2005 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych w tym urzędzie.

W latach 1999-2005 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W latach 1964-1965 należał do Związku Studentów Polskich, a od 1965 r. do marca 1968 r. do Związku Młodzieży Wiejskiej - był przewodniczącym zarządu ZMW na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Od 1980 r. do 1999 r. należał do NSZZ "Solidarność". W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" (1980-1989), był członkiem Zarządu Regionalnego (1981-1989), delegatem na I Zjazd Krajowy, przewodniczącym Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (1981-1990).

Internowany od momentu wprowadzenia stanu wojennego do czerwca 1982 r. W latach 1982-1987 był członkiem Rady Politycznej Solidarności Walczącej. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w Zespole ds. Zdrowia.

W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Zdrowia, członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma sześcioro dzieci.


Przewodniczący Komisji Zdrowia [o komisji]
Członek Komisji Obrony Narodowej od 22.04.2009 r. [o komisji]
Był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji od 5.02.2009 r. do 22.04.2009 r. [o komisji]
Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych do 5.02.2009 r. [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie