Senatorowie

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

O Zespole

  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Lista członków Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Program (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  27.07.2011 r. - Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  24.10.210 r. - posiedzenie nt. Rozwoju ratownictwa drogowego.
  21.07.2010 r - Seminarium "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnościami"
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  4.02.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  14.01.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  15.10.2008 r. - posiedzenie Zespołu