Senatorowie

Senacki Zespół Górnictwa

O  Zespole

  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Lista senatorów - członków Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  28.06.2010 r. - posiedzenie Zespołu
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  21.10.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  26.05.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  Planowane tematy posiedzeń Zespołu
  27.05.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  14.05.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  4.02.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  14.01.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  16.10.2008 r. - posiedzenie Zespołu
  10.04.2008 r. - posiedzenie Zespołu
  4.06.2008 r. - posiedzenie Zespołu