Senatorowie

Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa
w Polsce i Poza Granicami Kraju

O Zespole

  Grupa inicjatywna
  Prezydium Zespołu
  Skład Zespołu
  Regulamin Zespołu
  Obsługa Zespołu

Działalność

  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  19 grudnia 2007 r. Posiedzenie Zespołu
  24 kwietnia 2008 r. Posiedzenie Zespołu
  8 maja 2008 r. Posiedzenie Zespołu
  26 czerwca 2008 r. Posiedzenie Zespołu
  16 października 2008 r. Posiedzenie Zespołu
   Galeria