Senatorowie

Informacje ogólne

Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupiającymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów określonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Senatu (Sejmu). Zasady tworzenia zespołów. Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. Gabinet Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza zapewnia obsługę Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Biuro Spraw Senatorskich zapewnia obsługę:

 1. Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 2. Senackiego Zespołu ds. Sportu
 3. Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia
 4. Senackiego Zespołu Górnictwa
 5. Senackiego Zespołu Infrastruktury
 6. Senackiego Zespołu Strażaków
 7. Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego
 8. Parlamentarnego Zespołu "Blok dla Lubelszczyzny"
 9. Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju
 10. Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
 11. Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego
 12. Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego
 13. Parlamentarnego Zespołu "Mazury Cud Natury" (od 2011 r.)
 14. Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej (od 2011 r.)
 15. Parlamentarnego Zespołu Polska - Rosja - Gospodarka (od maja 2011 r.)

Pozostałe zespoły parlamentarne z udziałem senatorów korzystają z administracyjnego wsparcia Biura Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu.

Tabela przestawiająca przynależność senatorów do zespołów senackich i parlamentarnych.