Senatorowie

Senacki Zespół Infrastruktury

O Zespole

  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Skład Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

 • Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2010 r.
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
 • 14.12.2009 r. konferencja "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne"
 • 20.11.2009 r. konferencja "Liberalizacja przewozów pasażerskich - koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych"
  Materiały z konferencji
 • Prezentacja Liberalizacja przewozów pasażerskich w obszarze przewozów regionalnych na przykładzie Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
 • Prezentacja "Wpływ polityki liberalizacji w europejskim transporcie kolejowym na konkurencyjność kolei" - prof. Juliusz Engelhardt
 • Prezentacja "Liberalizacja rynku - szansa czy upadek Polskiej Kolei Pasażerskiej?" - Krzysztof Celiński
 • Prezentacja "Znaczenie III pakietu kolejowego dla lokalnego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji warszawskiej" - Leszek Ruta
 • Prezentacja "Konsekwencje wdrożenia III Pakietu Kolejowego dla PKP PLK SA" - Marek Pawlik
  26.05.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  4.02.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  Posiedzenie Zespołu
  Trzecie posiedzenie Zespołu
  Drugie posiedzenie Zespołu (pdf)
  11.04.2008 r. - posiedzenie Zespołu
  4.06.2008 r. - posiedzenie Zespołu
  24.06.2008 r. - posiedzenie Zespołu