Senatorowie

Kaszubski Zespół Parlamentarny

O Zespole

  Skład Zespołu (pdf)
  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 25 maja 2011 r.
  Posiedzenie Zespołu 16 marca 2011 r.
  Wizytacja Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w województwie pomorskim 13-14 lipca 2010 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Posiedzenie Zespołu 23 września 2009 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  Msza Święta odprawiona 19 marca 2009 r. w Kaplicy Sejmowej
  Wystawa: Autorytety: Lech Bądkowski
  Posiedzenie Zespołu 15 października 2008 r.
  Wystawa "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji"
  Nieznane Kaszuby - Co je wôrt wiedzec ò Kaszëbach - (pdf - 2 MB)
  Konferencja "Ratyfikacja przez Polskę Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości"
  Posiedzenie Zespołu 6 lutego 2008 r.