Senatorowie

Parlamentarny Zespół "Blok dla Lubelszczyzny"

O Zespole

  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Lista - członków Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu "Blok dla Lubelszczyzny" (19.01.2011 r.)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.