Senatorowie

Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia

O Zespole

  Grupa inicjatywna
  Skład Zespołu
  Prezydium Zespołu
  Regulamin
  Obsługa Zespołu

Działalność

  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia - 7.06.2011 r.
  12 grudnia 2007 r. - posiedzenie Zespołu
  11 marca 2008 r. - posiedzenie Zespołu
  2 grudnia 2008 r. - posiedzenie Zespołu