Senatorowie

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

O Zespole

  Skład Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu
  Senat i organizacje pozarządowe