Senatorowie

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych

O Zespole


Działalność

  Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych - 27.07.2011 r.
  Konferencja pt. "Samorząd przyjazny seniorom" 5.11.2010 r.
  Regulamin konkursu o tytuł : "Samorząd przyjazny seniorom"
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Apel Zespołu - 21.01.2010 r.
  Stanowisko Unii Metropolii Polskich dotyczące prac parlamentu w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych
  Informacja o tzw. odwróconym kredycie hipotecznym.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  Pismo przewodniczącego Zespołu (pdf)
   Odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pdf)
   Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Pulityki Społecznej (pdf)